วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560Profileชื่อ: นายรัฐพล คำศรี
ชื่อเล่น: top 
อายุ 20 ปี 
เกิดวันที่ 12 เมาายน พ.ศ 2540
สัญชาติ:  ไทษ   เชื้อชาติ  ไทษ    ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ : 104 หมู่ 8 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร: 0995570390
อีเมล์: zzkitop@hotmail.co.th
facebook Rattapon kamsri
งานอดิเรก :ฟังเพลง เล่นเกมส์

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีปี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิดีโอที่ชอบ